ตำรวจ เผยกล้องวงจรปิด 13 ตัว เสียหาย จากการชุมนุมวันที่ 18 พ.ย.

ตำรวจ เผยกล้องวงจรปิด 13 ตัว เสียหาย จากการชุมนุมวันที่ 18 พ.ย.

ตำรวจ ออกมาแถลงถึงความ เสียหาย จากการ ชุมนุม เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา เผยกล้องพัง 13 ตัว และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 3 ราย พ.ต.อ. ศิริวัฒน์กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น รอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พบว่ามีกล้องวงจรปิดถูกพ่นสีทับเพื่อป้องกันการหาพยานหลักฐานเอาผิดรวม 13 ตัว ในการชุมนุมวันที่ 18 พ.ย. ที่แยกราชประสงค์

จากการตรวจสอบ ยังมีป้ายชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำแพง และโคมไฟที่ได้รับความเสียหายเช่นกัน

พ.ต.อ. ศิริวัฒน์กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีรถตำรวจ สน.สุวินทวงศ์ ถูกพ่นสเปรย์และเจาะยางเสียหาย 1 คัน อย่างไรก็ดียังไม่มีรายงานว่ารถของสื่อมวลชนได้รับความเสียหายจากการชุมนุมครั้งนี้ ทั้งนี้ขอฝากเตือนว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามกฎหมาย แต่ขอให้ชุมนุมโดยสันติ ไม่ใช่การทำลายทรัพย์สินราชการที่มาจากภาษีประชาชนทั่วประเทศ

ขณะนี้มีรายงานว่า ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่ปฏิบัติหน้าที่บาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกขว้างปาสิ่งของจากข้างนอก 3 ราย ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ให้นิยาม ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ คือ ทรัพย์สินในพระองค์และทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ คือ  “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” ดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีประวัติยาวนานสืบเนื่องมาตั้งแต่ สมัย ร.5 เรียกหน่วยงานนี้ว่า  “กรมพระคลังข้างที่” มีฐานะเป็นกรมอิสระ ขณะที่ปัจจุบันเป็นนิติบุคคล พอถึงปี พ.ศ. พ.ศ. 2479 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2479 กระทั่งปี พ.ศ. 2561 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์”

โครงสร้างใหม่ของคณะกรรมการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561[2] กำหนดให้สำนักงานทรัพย์สินฯ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย และในจำนวนนี้จะได้ทรงแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลอากาศเอก สถิตยพงษ์ สุขวิมล เป็นเลขาธิการพระราชวัง และผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี นั้น ทำให้ตำแหน่งเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่างลง

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อำพน กิตติอำพน และพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพิ่มเติม

นายกแถลงด่วน บังคับใช้กฎหมายทุกมาตรากับม็อบ ผู้ชุมนุม

ด่วน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกแถลงการณ์ บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตรา กับผู้ชุมนุมประท้วง ความว่า แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี 19 พฤศจิกายน 2563

จากสถานการณ์การชุมนุมในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลและทุกฝ่ายกําลังร่วมกันหาทางออกโดยสงบและสันติ บนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีท่าทีที่จะบรรเทาลง แม้รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ใช้ความพยายามปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดําเนินการต่างๆ ตามหลักสากลด้วยความระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาบรรยากาศของความรักความสามัคคีปรองดองของทุกคนในชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสําคัญ

ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนัก และมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้ง นําไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง รวมทั้งความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป

รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงจําเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตราที่มีอยู่ ดําเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทําความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย เพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยจะดําเนินคดีต่างๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักการสากล

นาย ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์ข้อความโจมตีม็อบในการชุมนุม 18 พ.ย. ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว ว่า “ม็อบสถุ_ ไปที่ไหนทำเลอะเทอะเปอะเปื้อนที่นั่น ถ้าอนาคตปล่อยให้ไปบริหารประเทศคงต้องไร้ชาติ สิ้นแผ่นดินไทย” พร้อมติดแฮชแท็ค #เอาไปขังคุกดัดสันดายเสีย

นอกจากนี้ นายศรีสุวรรณ ยังได้ต่อว่า ส.ว. ที่รับร่างไอลอว์ ในการประชุมสภา ร่างแก้รัฐธรรมนูญ อีกว่า ” 3 ส.ว.ที่รับร่างไอเลอะ นอมินิต่างชาติ ถ้าไม่รู้จักสำเหนียกตนเอง ก็ควรลาออกไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับบ้าน อย่าแก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน เปลืองภาษีปชช. #ไล่3สอวอออกไปเสีย”

แนะนำ : รีวิวเครื่องใช้ไฟฟ้า | รีวิวอาหารญี่ปุ่น| รีวิวที่เที่ยว | ดาราเอวี